Introduction Produsts New Product Contact
Strander,Stranding machine | Xingda Machinery Factory
CurrentPosition:Contact us

 


CompanyName:Jiangyin Zhutang Xingda machinery factory

Address:            No.13,new village,developed region in Zhutang town Jiangyin city,Jiangsu pro.China

Contact person: Dongxing Wang  (0)13921259347

Telephone:         0510-86391989

Post number:     214415

E-mail:              wdx@chxingda.com